1. Machete Fanatism 4:13
  2. När man allting sett Fanatism 7:31